Lainojen yhdistäminen

Lainojen yhdistäminen tarkoittaa useiden velkojen, kulutusluottojen, luottokorttien tai osamaksujen yhdistämistä yhdeksi edullisemmaksi lainaksi. Vanhojen luottojen yhdistäminen yhdeksi lyhennettäväksi lainaksi tuo selkeyttä ja helpotusta talouden hallintaan. Yhdistämisen jälkeen velkaa nimittäin maksetaan vain yhteen paikkaan, yhden velan kustannuksilla, ja samalla kaikki lainat lyhenevät. Lainojen liittäminen yhteen mahdollistaa usein myös pienemmän koron sekä joustavamman maksusuunnitelman, jossa maksuaika ja kuukausierät voidaan helpommin sovittaa hakijan henkilökohtaiseen elämäntilanteeseen. Lainan yhdistämisen etuihin kuuluu lisäksi se, että yksi laina poistaa päällekäiset lainakustannukset. Näin siis laskutuslisät ja tilinhoitomaksut suoritetaan yhdistämisen jälkeen vain yhteen paikkaan. Lainat voidaan yleensä yhdistää ilman vakuuksia, ja yhdistettyä lainaa voi hakea myös esimerkiksi yhdessä toisen henkilön kanssa.


Lainojen yhdistäminen yhdeksi kokonaisuudeksi helpottaa talouden hallintaa ja tuo mielenrauhaa. Kun lainaa ei tarvitse maksaa usealle eri luotontarjoajalle, on helpompi pysyä koko ajan tietoisena lainan lyhenemisestä, eräpäivistä, maksuerien suuruudesta sekä lainaan liittyvistä sivukustannuksista kuten tilinhoitoon tai laskutukseen liittyvistä maksuista. Selkeytä taloutesi hallintaa ja yhdistä lainat järkevästi: huomaa, että myös lainojen yhdistämisen voi kilpailuttaa. Useat pankit ja luotontarjoajat tarjoavat nykyään lainojen yhdistämistä, joten myös lainojen yhdistämiseen on olemassa vaihtoehtoja, joista voi löytää omaan tilanteeseensa sopivimmat ehdot ja maksusuunnitelman. Vertailtaessa yhdistettyjä lainoja huomiota kannattaa kiinnittää niiden korkojen lisäksi todellisen vuosikoron suuruuteen sekä kaikkiin lainaan liittyviin tilin avaus- ja hoitopalkkioihin. Netistä löytyy nykyään käteviä palveluita, joilla luottojen yhdistämiseen tarkoitettujen lainojen vertailu käy nopeasti.


Yhdistetty laina on edullinen ja kätevä


Lainojen yhdistäminen selkeyttää talouden hallintaa vähentäen velkaa perivien tahojen määrää sekä selventäen ehtojen ja sopimusten viidakkoa. Tämä ei ole kuitenkaan ainoa syy, miksi lainat kannattaa yhdistää. Kun yhdistää lainat, voi samalla säästää rahaa. Yhdistetyn lainan korko on usein pienempi, ja yhdistetystä lainasta koituu vähemmän itse luottoon liittyviä päällekäisiä kustannuksia. Lainan korko määräytyy haettavan lainasumman, hakijan maksukyvyn sekä pankin tai rahoituslaitoksen ehtojen mukaan. Mitä suurempi haettava summa on, sitä pienemmäksi korko muodostuu. Lainat voi yhdistää myös yhdessä rinnakkaishakijan kanssa, mikä parantaa mahdollisuutta pienempään korkoon. Rinnakkaishakija voi olla esimerkiksi avio- tai avopuoliso. Rinnakkaishakija tarkoittaa siis sitä, että kahden eri ihmisen velat yhdistetään yhdeksi yhteiseksi lainaksi.

Lainojen yhdistäminen helpottaa niiden takaisinmaksua


Velkojen liittäminen yhdeksi lainaksi tuo maksusuunnitelmaan joustavuutta. Yhdistettäviksi sopivat niin luottokortit, osamaksut, kulutusluotot kuin muutkin haluamasi lainat jopa 60 000 euroon saakka. Kun yhdistämisen jälkeen lainaa maksetaan vain yhdelle pankille tai rahoituslaitokselle, on maksusuunnitelman laatimisessa usein enemmän varaa joustoon henkilökohtaisen tilanteen ja maksukyvyn mukaan. Yhdistettyyn lainaan saa tavallisesti pidemmän maksuajan – jopa 15 vuoteen saakka – sekä pienemmät kuukausittaiset lyhennyserät. Kilpailun lisäännyttyä myös lainojen yhdistämisen osalta ovat lainojen kustannuksetkin laskeneet. Nykyisin myös tavallisilla päivittäisraha-asioita hoitavilla pankeilla on tarjolla lainojen yhdistelyyn tarkoitettuja lainatuotteita vanhoja lainoja kilpailukykyisemmillä ehdoilla. Lainojen yhdistäminen muodostaa entisistä luotoista uuden, yhdistetyn kokonaisuuden, johon pätevät uuden lainan kilpailukykyisemmät ehdot, jotka useissa tapauksissa ovat paremmat kuin vanhoissa lainoissa.

Lainojen yhdistämisen hyödyt kiteytettynä:

• Yhdistetyllä lainalla pienempi korko

• Yhdistäminen tuo joustoa takaisinmaksuun

• Lainojen yhdistäminen selkeyttää taloutta

• Lainojen yhdistäminen ei edellytä vakuuksia

Lainojen yhdistäminen kannattaa tehdä ilmaisen vertailupalvelun avulla

Velkojen yhdistäminen on digiaikakaudella näppärää, ja voit tutustua ehtoihin sekä vertailla eri pankkeja ja rahoituslaitoksia kaikessa rauhassa. Netistä löytyy suomalaisia luotettavia palveluita, joiden avulla lainanyhdistelytuotteita voi verrata eri luotontarjoajilta ja valita omaan tarpeeseen sopivimman vaihtoehdon. Jotkin pankit tai rahalaitokset maksavat yhdistettyä lainaa eri tahoille asiakkaan puolesta, jolloin yhdistämiseen tarvitaan tiedot yhdistettävien velkojen ajankohtaisista saldoista, lainat myöntäneiden pankkien tai rahoituslaitosten nimet, poismaksuun käytetyt tili- ja viitenumerot sekä toisinaan kopiot vanhojen lainojen laskuista. Toisinaan taas yhdistetty laina toimii siten, että yhdistetyn lainan myöntäjä maksaa asiakkaan tilille, jolta asiakas edelleen lyhentää itse vanhoja lainoja tai luottoja. Molempiin tilanteisiin pätevät uuden yhdistetyn lainan ajankohtaiset ehdot, korot ja kustannukset.

Lainojen yhdistäminen vai järjestelylaina?


Toisinaan lainojen yhdistämiseen tutustuessaan saattaa törmätä erilaisen terminologian viidakkoon. Joskus arkikielessä käytetään rinnakkain termejä yhdistelylaina ja järjestelylaina. Näillä on kuitenkin keskinäisiä eroavaisuuksia, joista kannattaa olla tietoinen ehtoja tutkiessaan, oli käytetty termi mikä hyvänsä. Luottojen yhdistäminen tarkoittaa kahden tai useamman pienemmän lainan liittämistä yhteen yhdeksi uudeksi lainaksi, jolla lyhennetään kaikkia lainaan liitettyjä vanhoja velkoja. Järjestelylaina puolestaan on tyypillisesti pankin myöntämä luotto, jolle on haettu ja myönnetty Takuusäätiön takaussitoumus. Takuusäätiön takauksella pankki voi myöntää lainan silloinkin, kun luottotiedot on menetetty ja velat ovat siirtyneet ulosottoon. Takuusäätiön takaus vapauttaa muista vakuuksista ja takaajista. Pankkilainan enimmäissumma Takuusäätiön takaamassa järjestelylainassa on 34 000 euroa. Yhdistelylaina ei edellytä vakuuksia. Vaihtoehtona pikalainoille kannattaa tutustua myös joustoluottoon, joka on pieni laina jota voi nimensä mukaisesti ottaa lisää ja lyhentää joustavasti tarpeen mukaan, samoin kuten luottokorttia. Yleensä se on kuitenkin koroiltaan ja kuluiltaan pikalainoja edullisempi.

Huolellisuus maksaa itsensä takaisin tulevaisuudessa

Lainojen yhdistäminen sopii useimpiin tilanteisiin, joissa lainaa hakevalla on useita velkoja luottokorttien, osamaksusopimusten, pikavippien, kulutusluottojen tai muiden lainojen muodossa. Kun kaksi tai usempi laina yhdistetään, syntyy yksi laina isommalla summalla. Isompi lainasumma mahdollistaa pienemmän, usein vain muutaman prosentin koron ja joustavamman takaisinmaksuajan. Lainojen yhdistämistä harkittaessa kannattaa ottaa huomioon, että yhdistetyn lainan enimmäissumma on yleensä 60 000 euroa ja myös yhdistetty laina edellyttää takaisinmaksukykyä eli säännöllisiä palkka- tai eläketuloja. Lainoja yhdistettäessä kannattaa siis olla realistinen omaa maksukykyä pohtiessaan, jotta velkojen yhdistäminen auttaa talouden hallintaa, eikä aiheuta uutta velkakierrettä. Kannattaa myös olla huolellinen vanhojen velkojen tietoja tarkistaessaan, jotta kaikki entiset lainat tulevat huomioiduiksi ja myöhemmiltä ikäviltä yllätyksiltä voidaan välttyä.

Talouden hallinta on itsenäisyyttä

Velkojen ja osamaksujen kierteeseen joutuminen ei ole kenenkään toivoma tilanne, sillä ahdistus taloudesta ja rahasta heijastuu negatiivisesti useille elämänalueille. Jos joutuu tilanteeseen, jossa on kuukausittain tai viikoittain selviteltävä erisuuruisia velkoja vaihtelevin ehdoin, erilaisin maksusuunnitelmin ja lukuisine eräpäivineen, voi oman elämän ja talouden hallinta tuntua olevan kateissa. Kukapa ei tahtoisi olla oman elämänsä kapellimestari ja pysyä tilanteensa tasalla kaikki langat omissa käsissään. Yksi merkittävä syy siihen, miksi lainojen yhdistäminen helpottaa talouden hallintaa löytyy juuri näistä langoista, joiden sotkut yhdistetty laina voi avata selkeäksi, hallittavaksi kokonaisuudeksi. Kun omat raha-asiat ovat järjestyksessä, on elämästä helpompi nauttia myös sen muilla osa-alueilla.

Älä jää yksin – lainat voi yhdistää myös toisen kanssa

Velkojen ja raha-asioiden järjesteleminen voi joskus olla hyvin yksinäistä puuhaa. Lainojen yhdistämisessä kannattaa muistaa, että suuremman yhdistetyn lainasumman – ja siten pienemmän koron – voi saada hakemalla yhteistä lainaa esimerkiksi puolison kanssa. Mikäli jakaa puolison kanssa jääkaapin sisällön ja päivittäiset raha-asiat, voi olla järkevää tukea toista myös lainojen takaisinmaksussa ja helpottaa sitä kautta koko perheen yhteistä rahatilannetta ja taloudenpitoa. Kahden henkilön velkojen yhdistäminen tarkoittaa sitä, että molempien vanhat velat liitetään yhdeksi velkakokonaisuudeksi, jota henkilöt lyhentävät yhdessä. Tällöin kaksi henkilöä on vastuussa lainasummasta yhden sijasta. Lainan hakeminen toisen henkilön kanssa voi helpottaa luoton saamista sekä tuoda lisää joustavuutta maksusuunnitelmaan. Lainan yhdistäminen voi tuoda säästöä koko kotitaloudelle päällekkäisten lainakustannusten poistuessa ja koron madaltuessa.

Tutustu huolella, toimi ripeästi

Velkojen yhdistämisestä löytyy entistä enemmän tietoa, johon voi tutustua omassa rauhassa kotoa käsin. Yhä useampi pankki ja rahalaitos tarjoaa kilpailukykyisiä yhdistelyvaihtoehtoja, ja netistä löytyy sivustoja, joilla yhdistettyjä lainoja voi vertailla syöttämällä vertailuun omat takaisinmaksettavat lainasummat sekä toivotun kuukausierän. Heti, kun mieleinen lainatarjous löytyy, kannattaa toimia ripeästi ja aloittaa lainojen yhdistäminen. Jokainen päivä kerryttää velkasummaa ja velan oheiskustannuksia. Lainojen yhdistäminen onnistuu nopeimmillaan jopa yhdessä päivässä. Toimi siis ripeästi, mutta huolellisesti. Etsi käsille kaikki vanhojen velkojen tiedot, laskut, tilinumerot, dokumentit ja tutustu uuden lainan ehtoihin. Kun lainat on saatu yhdistettyä, lakkaavat ylimääräiset korot ja lainanhoitokulut välittömästi, ja olet valmis entistä järkevämpään taloudenhallintaan.